Show Project InfoHide Project Info

3D lasersko skeniranje železniškega mostu

Izvedeno je bilo 3D skeniranje in izdelan 3D CAD model absolutnega stanja železniškega mostu. Model predstavlja celovito geometrijsko dokumentaciijo in hkrati osnovo za izdelavo kosovnice, izračun količin ter statično analizo.

Date: 2022