Show Project InfoHide Project Info

3D&CAD skeniranje toplotne postaje

Za namen modifikacij je bil izdelan 3D CAD model obstoječega stanja. Projektant je model uporabil za umestitev novih linij cevovodov in zamenjavo obstoječih modulov.

Date: 2021