Show Project InfoHide Project Info

Retrofit oljnega tankerja – 3D skeniranje strojnice in črpalk

Izvedeno je bilo 3D skeniranje motorja tankerja za nafto in črpalke za namestitev BWTS.

Date: 2021
Port: Antwerp (B)