Show Project InfoHide Project Info

REE – Ukrivljene stopnice

Obstoječa konstrukcija je bila skenirana za izdelavo in umestitev steklene ograje. Uporabljen je bil inštrument Leica MS60. Postopek dela: Scan -> Pointcloud -> *.STEP

Date: 2021