3D skeniranje & “Digital Twin”

Interaktivna navigacija, komunikacija in vizualizacija infrastrukture.
Možnost ogledovanja in vnašanja različnih vsebin in ustvarjanje preglednih podatkovnih baz.

Interaktivno odčitavenje dimenzij in radijev strojnih inštalacij

Uporabniku izdelamo prilagojene podatke, ki mu omogočajo oddaljeni vstop v delovišče. Preko aplikacije je v vizualnem "digitalnem dvojčku" omogočeno odčitavanje želenih dimenzij in radijev cevi, in druge strojne opreme.

Digital Twin | VR | AR

Digitizacija in Digitalizacija

S pomočjo 3D laserskih skenerjev pretvorimo geometrijo prostora ali objekta v digitalni zapis. Ker 3D skeniranje z našimi sodobnimi 3D skenerji omogoča tudi 360° fotografijo, je neposredni rezultat poleg geometrijskih parametrov tudi barvni – foto zapis obravnavanih površin. Skupen produkt je prikazan v aplikaciji, ki omogoča vizualni 360° ogled s podprtimi funksionalnostmi kot so npr. izvajanje meritev, dodajanje komentarjev in geolocirano atributiranje elementov.

Skupek 3D oblaka točk in 360° fotografije uporabnik lahko pregleduje z interaktnivnim pregledovalnikom preko vseh vrst naprav (računalnik, tablica, pametni telefon, VR očala,…).

V (brezplačni) pregledovalnik “LeicaTruview” lahko uporabnik vstavlja 3D modele in jih na tak način obravnava inteaktivno v virtualnem (fotorealističnem) okolju. Funkcija je predvsem uporabna pri predstavitvah projektov končnim naročnikom in komunikaciji tekom projektiranja.

Oddaljen vstop v objekt, VR, “Digital Twin”

Aplikacija Leica Truview omogoča oddaljen vstop v virtualni model objekta, kar prinaša številne prednosti in omogoča različne funkcionalnosti pri vzdrževanju, izobraževanju in varnosti:

  1. Oddaljeni ogled in komunikacija
  2. Minimiziranje stroškov potovanj in ogljičnega odtisa
  3. Usposabljanje na daljavo
  4. Oddaljena diagnostika in vzdrževanje
  5. Boljša operativna učinkovitost
  6. Hitrejše odpravljanje napak
  7. Možnost vizualizacije 3D modelov v realnem okolju

Aplikacija omogoča vnos geolociranih meta podatkov, kot so npr. opisi opreme ali vodenje dnevnika vzdrževanj, reportiranje, opombe itd… Na tak način se gradi digitalna baza podatkov, do katere lahko dostopajo vsi avtorizirani uporabniki, širom celotnega sveta. Aplikacija deluje lahko preko lokalnega ali spletnega omrežja.