SCANning

MODELing

BIMing

V BIMING diviziji podjetja Epoha d.o.o. izvajamo digitizacijo obstoječih objektov in struktur s 3D laserskimi skenerji daljših in krajših dometov. Naša primarna dejavnost je 3D lasersko skeniranje s terestričnimi 3D laserskimi skenerji, izvajamo pa tudi (aero)fotogrametrične meritve in optično 3D skeniranje višjih natančnosti (+-0,01 mm).

Naše storitve:
  • 3D lasersko skeniranje
  • Fotogrametrija (zajem podatkov z droni)
  • Pretvorba oblaka točk v »BIM ready«
  • Pretvorba oblaka točk v DWG
  • Pretvorba DWG/PDF v »BIM ready«
  • Vzvratno inženirstvo
  • P&ID in detajlni inženiring
Obdelava vaših 3D skenogramov, za vaše stranke:

Interno in z našimi dolgoletnimi zunanjimi sodelavci izvajamo pretvorbe podatkov tudi tujih dobaviteljev 3D skenogramov. Naše stranke na tem področju so podjetja, ki sami izvajajo 3D skeniranje in se soočajo s pomanjkanjem internih resursov zaradi različnih razlogov (čas, kompetence, programska in strojna oprema,…). Za modeliranje uporabljamo programska orodja Autodesk Revit, Autocad, Plant3D, Inventor, Aveva PDMS, Cadmatic, Archicad, idr…

Oddaja skenerjev v kratkoročni najem:

Svojim strankam, ki se občasno srečujejo s potrebami po 3D skeniranju in zaradi ekonomskih in drugih razlogov nimajo ambicij po nakupu svoje, nudimo možnost najema profesionalne opreme. Na voljo za rentanje imamo 2 enoti Leica RTC360 in eno enoto Leica BLK360 G2.

3D lasersko skeniranje – 3D digitizacija; je merska metoda hitre in celovite pretvorbe fizičnega objekta v digitalni zapis.
3D skener iz določene pozicije poskenira – digitizira vse, kar je vidno v radiju do 100 m.
S postavljanjem stojišč 3D skenerja na različna mesta po prostoru oz. objektu, v relativno kratkem času pridobimo metričen podatek – »oblak točk«, ki je že sam po sebi uporaben za izvajanje različnih prostorskih analiz, kot so preverjanje kolizij, spremljanje deformacij, analize odstopanj dejanskega stanja s projektiranim, …

Oblak točk nam predstavlja tudi vhodni podatek za izdelavo konvencionalnih 2D načrtov in 3D modelov obstoječega stanja objekta ali prostora.
Vse pogosteje pa se 3D skeniranje uporablja za namen izdelave 3D modelov v t.i. BIM programskih orodjih, ki jih projektanti in lastniki objektov uporabljajo tudi v dejanski BIM domeni.

Več o tem
3D-scan der vorhandenen Brücke3D-Modell der vorhandenen Brücke

BIMING izvaja pretvorbo 3D laserskih skenogramov – oblakov točk – v BIM formate z uporabo programskega orodja Autodesk Revit.

Izkušnje imamo na vseh področjih, od enostavne arhitekture do kompleksnih industrijskih postrojenj.

Za stranko izdelamo prilagojene ali standadizirane modele, tudi z najvišjo stopnjo detajliranja vidnih elementov.

Programsko orodje Revit pa uporabljamo tudi za konvencionalne 2D *.dwg izvoze, v obliki situacijskih načrtov, fasad, prerezov in tlorisov.
Prednost tovrstne izdelave 2D dokumentacije je, da izhaja iz 3D, kar pomeni da ni neujemanja med tlorisi in prerezi.

Povečaj sliko…

Več o tem

Programsko orodje Revit uporabljamo tudi za konvencionalne 2D *.dwg izvoze, v obliki situacijskih načrtov, fasad, prerezov in tlorisov.

Prednost tovrstne izdelave 2D dokumentacije je, da izhaja iz 3D, kar pomeni, da ni neujemanja med tlorisi in prerezi.

Povečaj sliko…

Več o tem
Scan to Autocad pointcloudScan to Autocad DWG
DWG to RevitDWG to Revit

V kolikor ima naša stranka že izdelano dokumentacijo v programu Autocad, ali zgolj v pdf ali natisnjeni obliki, lahko le-to pretvorimo v 3D ali BIM zapis.

Povečaj sliko…

Več o tem

Vzvratno inženirstvo v naši domeni pomeni digitizacijo obstoječega predmeta ali objekta v digitalni zapis. Z vzvratnim inženirstvom izdelamo 3D ali 2D tehnično dokumentacijo najpogosteje za izdelovanje replik ali novih kosov strojnih elementov.
Zahteve so v tem primeru po natančnejših meritvah z namenskimi 3D skenerji. Za manjše predmete uporabljamo skenerje modelov Artec, Atos in Einscan.
Strankam najpogosteje dobavimo 3D modele v formatih *.step in *.iges v dejanski ali parametrični geometriji.

Več o tem Poglej izbrane projekte