3D skeniranje velikih tovornih ladij

Izvajamo 3D skeniranje vseh vrst plovil in priobalnih platform. Uporabnost 3D skeniranja v panogi je za namene nadgradenj oz modifikacij strojnih in strukturnih gradnikov.

Meritve in izrisi streh

Za namen vzdrževanj in načrtovanje panelov sončnih elektrarn izdelamo natančno izmero in načrte streh velikih industrijskih hal

LEICA RTC360

Zaradi širokega nabora sodobnih 3D laserskih skenerjev in izkušenega 24/7 operativnega tima zagotavljamo kvalitetno izvedbo terenskega dela v izjemno hitrem času.

3D lasersko skeniranje – 3DLS

3D lasersko skeniranje – 3D digitizacija; je merska metoda hitre in celovite pretvorbe fizičnega objekta v digitalni zapis.
3D skener iz določene pozicije poskenira – digitizira vse, kar je vidno v radiju do 100 m.
S postavljanjem stojišč 3D skenerja na različna mesta po prostoru oz. objektu, v relativno kratkem času pridobimo metričen podatek – »oblak točk«, ki je že sam po sebi uporaben za izvajanje različnih prostorskih analiz, kot so preverjanje kolizij, spremljanje deformacij, analize odstopanj dejanskega stanja s projektiranim, …

Oblak točk nam predstavlja tudi vhodni podatek za izdelavo konvencionalnih 2D načrtov in 3D modelov obstoječega stanja objekta ali prostora.
Vse pogosteje pa se 3D skeniranje uporablja za namen izdelave 3D modelov v t.i. BIM programskih orodjih, ki jih projektanti in lastniki objektov uporabljajo tudi v dejanski BIM domeni.

Produkti:

 • Oblak točk
 • 2D načrti
 • 3D CAD modeli
 • BIM
 • Prostorske analize deviacij, kolizij
 • Vizualizacija in VR

 

Aplikacije:

 • Arhitektura in Gradbeništvo
 • Industrija in Energetika
 • Ladjedelništvo in Priobalne platforme
 • Dediščina in Arheologija
 • Farmacija
 • Forenzika