Show Project InfoHide Project Info

Retrofit ladje za prevoz razsutega tovora – 3D skeniranje strojnice

Uporabljeno je bilo 3D skeniranje strojnice ladje za razsuti tovor za namestitev sistema za obdelavo balastne vode.

Date: 2021