3D skeniranje in modeliranje obstoječih struktur in postrojenj

Izdelujemo 3D ("BIM ready") modele obstoječih postrojenj za namen projektiranja pri rekonstrukcijah, modifikacijah in identifikacijeh kolizij. Po končani gradnji s 3D skeniranjem izdelamo natančno geometrijsko osnovo v sklopu PID dokumentacije.

3D CAD in BIM modeliranje inženirskih objektov

Iz podatkov 3D skeniranja izdelujemo "BIMready" modele mostov, viaduktov in predorov. Za modeliranje uporabljamo programska orodja Autodesk AEC kolekcije.

3D Scan – Oblak točk v “BIM ready”

V BIMING izdelujemo pretvorbo 3D laserskih skenogramov – oblakov točk – v BIM formate, najpogosteje z uporabo programskega orodja Autodesk Revit.

Izkušnje imamo na vseh področjih, od enostavne arhitekture ,do kompleksnih industrijskih postrojenj in plovil.

Za stranko izdelamo prilagojene ali standadizirane modele, tudi z najvišjo stopnjo detajliranja vidnih elementov (LOD350).

Programsko orodje Revit pa uporabljamo tudi za konvencionalne 2D *.dwg izrise, v obliki situacijskih načrtov, fasad, prerezov in tlorisov.
Prednost tovrstne izdelave 2D dokumentacije je, da izhaja iz 3D, kar pomeni, da ni neujemanja med tlorisi in prerezi. Lokacije in smeri izrisa prerezov je poljubna.

LOD – “Level of detail” (Stopnja detajla modeliranja)

Pred sklenitvijo naročila, se stranko dogovorimo o stopnji in natančnosti detajla, ki ga želimo izdelati na podlagi 3D laserskega skeniranja. Pri tem je potrebno opomniti, da že sam 3D sken – oblak točk predstavlja dokumentacijo z maksimalno stopnjo detajla.

Visoka stopnja detajla – LOD350, se običajno izdela za permanentne gradnike, ki po posegu, npr. rekonstrukciji ostanejo na objektu ali v prostoru in so ključnega pomena za npr. vgrajevanje nove konstrukcije, ali pa jih je potrebno vizualizirati realistično. Gradnike, ki se jih po rekonstrukciji odstrani, detajlno ni smiselno modelirati, razen če gre za dokumentiranje objektov pod spomeniškim varstvom. Najpogosteje modeliramo s stopnjo LOD200, kar ponazarja generično geometrijo objekta, ki pa je že zadosti, da lahko uporabnik model uporablja za nadaljnje faze projektiranja.

LOI – “Level of information” (Stopnja informacij oz inteligence modela)

Pred začetkom del, je potrebno dogovoriti tudi LOI – stopnjo in način vstavljanja informacij v sam 3D informacijski model. V BIMING izdelujemo t.i. “BIM-ready” modele, kar pomeni, da je model izdelan in namenjen nadaljnjim procesom v BIM okolju.