Show Project InfoHide Project Info

Industrijska kotlovnica; 3D oblaka točk v 3D BIM model

"As-built" 3D CAD modeliranje iz oblaka točk pridobljenega s 3D laserskim skeniranjem.

Date: 2021