Show Project InfoHide Project Info

Turbine hidroelektrarne; 3D modeliranje

3D model dejanskega stanja turbin in objekta hidroelektrarne. Model izdelan na podlagi 3D oblaka točk - 3D skeniranja.

Date: 2021