Show Project InfoHide Project Info

BIM model obstoječega javnega objekta

Iz podatkov 3D laserskega skeniranja tujega dobavitelja, smo izdelali 8 "BIMready" modelov večjih javnih objektov - kinodvoran.

Date: 2022