Arhitekturni posnetki milimetrskih natančnosti

V BIMING izdelujemo arhitekturne posnetke vseh vrst objektov pod spomeniškim varstvom. Za izmero uporabljamo sodobne 3D laserske skenerje in fotogrametrično metodo.

Vzvratni inženiring

Na podlagi 3D laserskih meritev izdelamo natančno tehnično dokumentacijo strojnih elementov in opreme industrijskih postrojenj.

Pretvorba 3D skena – oblaka točk v DWG

Na podlagi oblaka točk – rezultata 3D laserskega skeniranja ali fotogrametrije izdelujemo natančne 2D načrte obstoječih objektov, prostorov, struktur in elementov. Za delo najpogosteje uporabljamo Autodeskova programska orodja (Autocad, Revit, Civil)

Izdelujemo tehnične načrte obstoječih stanj vseh vrst industrijskih objektov ter objektov, ki so pod spomeniškim varstvom. Naši načrti so lahko tudi milimetrskih natančnosti, oz natančnost in stopnjo detajliranja prilagodimo zahtevam naročnika.

Za izris uporabimo naročnikovo predlogo, lahko pa le-to izdelamo na novo in standardiziramo/opremimo z merili, sloji in predpripravljenimi listi za plotanje.

Konverzijo oblakov točk v 2D načrte izvajamo tudi za tuje dobavitelje 3D skeniranja kot “Outsource” partnerj. Naše stranke so iz države EU in ZDA. Realiziranih imamo preko 2000 projektov, kjer smo nastopili kot zanesljiv Outsource partner. V tovrstnih projektih gre za izdelavo BIM modelov, iz katerih izvažamo 2D načrte iz predpripravljenih predlog.

Arhitekturni posnetki in spomeniško varstvo

  • Tlorisi vseh etaž, vključno z ostrešjem in streho
  • Tipični prezeri skozi razgibane predele objekta
  • Vse fasade objekta
  • Detajli objekta

Geodetska umestitev posnetka v prostor

  • Za umestitev posnetka – meritev v državni koordinatno sistem uporabljamo klasično geodetsko izmero z GNSS opremo.