3d skener

Grad Podčetrtek – 3D lasersko skeniranje in aerofotogrametrija

Za 3d mapiranje zgodovinske stavbe – grad Podčetrtek – smo uporabili aerofotogrametrijo in terestrično 3d lasersko skeniranje. Podatki so bili uporabljeni za izdelavo podrobnih 2d arhitekturnih načrtov za projektno dokumentacijo pred obnovo.