Show Project InfoHide Project Info

Kontejnerska ladja; 3D skeniranje za EGCS retrofit

Skeniranje se je izvajalo za študijo inštalacije prefabriciranih gradnikov filtra. Na 300 m dolgi kontejnerski ladji je bilo izvedenih 777 pozicij s tremi 3D skenerji Leica RTC360.

Date: 2022