Show Project InfoHide Project Info

Kemična industrija; 3D skeniranje za modifikacije

Obstoječe stanje v kemični tovarni je bilo 3D skenirano za namen modifikacij in zamenjave gradnikov postrojenja.

Date: 2023