Show Project InfoHide Project Info

3D skeniranje obstoječega postrojenja v procesni industriji

Obstoječe stanje v kemični tovarni je bilo 3D skenirano za namen modifikacij in zamenjave gradnikov postrojenja.

Date: 2023