Show Project InfoHide Project Info

Grad Podčetrtek; 3D skeniranje in Fotogrametrija

Grad Podčetrtek smo za namen projekta sanacije izdelali 2D načrte. Načrti so izdelani na podlagi 3D modela. Za izdelavo modela smo uporabili merski metodi daljinskega zaznavanja: 3D Lasersko Skeniranje in Aerofotogrametrija.

Client: Občina Podčetrtek
Date: oktober 18, 2021