Show Project InfoHide Project Info

Industrijska hala iz 3D oblaka točk v 3D BIM model

V industriji je bilo izvedeno 3D skeniranje za namene spremljanja obstoječega stanja in planiranje modifikacij.

Date: 2021