Show Project InfoHide Project Info

Kontejnerska ladja; EGCS nadgradnja

Kontejnersko ladjo, dolžine 285m smo 3D skenirali za namen študije vgradnje EGSS - filtrirnih sistemov. 680 pozicij skenerjev smo izvedli v 8-ih urah s tremi 3D skenerji Leica RTC360.

Client: MSC