Show Project InfoHide Project Info

Procesno-tehnični prostor; 3D skeniranje, BIM

3D skeniranje je bilo uporabljeno za pridobitev 3D oblaka točk kompleksne mehanične sobe iz katerega je bil izdelan 3D BIM model.