Show Project InfoHide Project Info

Tanker – 3D skeniranje za BWTS retrofit

Izvedeno je bilo 3D skeniranje motorja tankerja za nafto in črpalke za namestitev BWTS.

Date: 2021