Show Project InfoHide Project Info

3D skeniranje in 3D modeliranje železniškega mostu

Geometrija mostu je bila zajeta s 3D skeniranjem in pretvorjena v 3D model.

Date: 2022