Show Project InfoHide Project Info

Sv. Mihael, Barje; 3D skeniranje

Cerkev Sv. Mihaele, Barje (arh. Jože Plečnik) smo za namen arhiviranja in dokumentacije kulturne dediščine 3D skenirali (notranjost in zunanjost v celoti) in izdelali arhivske datoteke.

Client: Občina Podčetrtek