Show Project InfoHide Project Info

Trgovski center iz 3D oblaka točk v 3D BIM model

Revit model MEP inštalacij, strukturnih elementov in arhitekturnih elementov je bil 3D modeliran iz podatkov 3D oblaka točk laserskega skenerja.

Date: 2019