Spremljanje gradnje s 3D laserskimi skenerji

S 3D skenerji na izjemno hiter način pridemo do celovitih geometrijskih in volumskih analiz svežih ali suhih tlakov. Spremljamo geometrijo gradnje in sprotno ažuriramo projektne načrte glede na dejansko stanje.

3D izmere in izrisi lokalov in prodajaln

Komercialni prostor celovito izmerimo v manj kot eni uri. Izdelamo natančne načrte in 3D modele celotnega nepremičnega inventarja.

Arhitektura in Gradbeništvo

3D Lasersko Skeniranje grajenega okolja

Zaradi svoje visoke natančnosti, hitrosti in zmogljivosti zajema velikega obsega podatkov, 3D lasersko skeniranje (3DLS) predstavlja nepogrešljivo orodje pri novogradnjah in rekonstrukcijah večjih in manjših objektov.

Tehnologija 3DLS omogoča celovito izmero vseh vidnih površin kompleksnih in nepravilnih formacij. Zaradi principa meritev na daljavo je možno izmeriti – digitizirati tudi težja oz. nedostopna območja in detajle.

Izvajamo 3D izmero in BIM modeliranje obstoječih objektov javne in zasebne rabe tekom gradnje in pri rekonstrukcijah oz. obnovah.

Rezultati – produkti 3D laserskega skeniranja:

  1. 3D oblak točk; neposredni rezultat meritev, ki že predstavlja digitiziran produkt. Opisuje geometrijo in barvo skeniranega objekta.
  2. 2D načrti; na podlagi 3D oblaka točk izdelujemo detajlne načrte tudi do milimetrskih natančnosti. Ker je obravnavani objekt izmerjen prostorsko (3D) in v celoti, je možno 2D izrise izdelati na poljubnih prerezih in smereh. Najpogosteje izdelujemo arhitekturne in gradbene načrte obstoječih stanj v .dwg zapisu, ki jih standardiziramo glede na zahteve naročnika.
  3. 3D CAD modeli & BIM; Modele obstoječih situacij in objektov izdelujemo in dobavljamo v BIM, CAD in »mesh« programskih zapisih. Za modeliranje v BIM okolju uporabljamo programsko orodje Autodesk Revit. Uporabljamo predloge naročnikov ali izdelamo prilagojene glede na zahtevano stopnjo detajla (LOD) in geografski standard.
  4. Vizualizacija; iz podatkov 3D skeniranja in 360° fotografije izdelamo podatke za pregledovanje v interaktivnih aplikacijah preko vseh vrst medijskih naprav, med drugimi tudi preko VR očal.