Digitizacija in ohranjanje kulturne dediščine

Izvajamo 3D skenirnaje objektov nepremične kulturne dediščine. Na podlagi 3D skeniranja izdelujemo dokumentacijo - 2D načrte v skladu z zahtevami spomeniškega varstva.

Meritve in dokumentacija sakralnih in zgodovinskih objektov

Za digitizacijo spomenikov, gradov, cerkva in drugih zaščitenih zgodovinskih stavb uporabljamo metodo 3D skeniranje in (aero)fotogrametrija.

Digitizacija in ohranjanje naravne dediščine

Izvajamo 3D skeniranje jam in drugega prvobitnega ter avtohtonega naravnega okolja.

Dediščina in Arheologija

3D Lasersko Skeniranje in Fotogrametrija

Zaradi svoje visoke natančnosti, hitrosti in zmogljivosti zajema velikega obsega podatkov, 3D lasersko skeniranje (3DLS) predstavlja nepogrešljivo orodje pri raziskovanju, dokumentaciji, ohranjanju in vizualizaciji nepremične kulturne in naravne dediščine.

Tehnologija 3DLS omogoča celovito izmero vseh vidnih površin kompleksnih in nepravilnih formacij. Zaradi principa meritev na daljavo je možno izmeriti – digitizirati tudi težja oz. nedostopna območja in detajle.

Poleg 3D laserskega skeniranja za dokumentiranje objektov kulturnega in naravnega pomena uporabljamo tudi metodo fotogrametrija, ki v kombinaciji s 3DLS omogočata izvedbo izredno detajlnih in fotorealistično obarvanih 3D modelov.

Rezultati – produkti 3D laserskega skeniranja; Dokumentacija objektov pod spomeniškim varstvom:

  1. 3D oblak točk; neposredni rezultat meritev, ki že predstavlja digitiziran produkt. Opisuje geometrijo in barvo skeniranega objekta.
  2. 2D načrti; na podlagi 3D oblaka točk izdelujemo detajlne načrte tudi do milimetrskih natančnosti. Ker je obravnavani objekt izmerjen prostorsko (3D) in v celoti, je možno 2D izrise izdelati na poljubnih prerezih in smereh. Najpogosteje izdelujemo načrte v .dwg zapisu, ki jih prilagodimo zahtevanemu standardu naročnika oz kulturno-varstvenim zahtevam.
  3. 3D modeli; objekti pod spomeniškim varstvom so običajno kompleksnih formacij, zato so tudi operacije modeliranja kompleksne in dolgotrajne. Najpogosteje se soočamo z izdelavo 3D modelov za potrebe rekonstrukcij oz. restavratorstva. S pomočjo 3D skeniranja izdelamo 3D modele predmetov, tudi za direktno za CNC obdelavo. Modele izdelujemo in dobavljamo v CAD, BIM in »mesh« programskih zapisih.
  4. Vizualizacija; iz podatkov 3D skeniranja in 360° fotografije izdelamo podatke za pregledovanje v interaktivnih aplikacijah preko vseh vrst medijskih naprav, med drugimi tudi preko VR očal.