3D skeniranje industrijskih objektov

3D skeniranje industrijskih objektov

Izvajamo 3D skeniranje in 3D modeliranje obstoječih stanj cementarn, rudnikov, strojnic, tovarn,...

3D izmera in digitizacija procesne industrije

3D izmera in digitizacija procesne industrije

3D lasersko skeniranje | BIM modeliranje | Detekcija in analize kolizij | Simulacija in načrtovanje transporta | REE | VR

Ali se vaš PID ne ujema z dejanskim – realnim stanjem ??!!

Izdelujemo 3D ("BIM ready") modele obstoječih postrojenj za namen projektiranja pri rekonstrukcijah, modifikacijah in identifikacijeh kolizij. Po končani gradnji s 3D skeniranjem izdelamo natančno geometrijsko osnovo v sklopu PID dokumentacije.

3D izmera streh in kompleksnih prezračevalnih sistemov 3d

Za namen projektiranja prezračevalnih sistemov na strehah proizvodnih hal in večjih javnih prostorov izdelujemo natančne posnetke obstoječih stanj. Izmere streh s 3D skenerji so uporabne tudi pri načrtovanju umestitve sončnih elektrarn.

Industrija | Farmacija | Energetika

V BIMING izvajamo 3D lasersko skeniranje vseh vrst industrijskih objektov, kot so rafinerije, energetski objekti, kemični in procesni objekti, skladišča, rudniki, tovarne, strojnice, idr, … Za meritve uporabljamo sodobne 3D laserske skenerje daljših dometov. Imamo kapacitete za izvajanje meritev tudi v eksplozivno ogroženih območjih, pri čemer uporabljamo certificirano ATEX opremo. Z naborom večjega števila 3D skenerjev in dolgoletnih izkušenj, zagotavljamo kvalitetno izmero v zelo kratkem času, in s tem pripomoremo k čim-manjšem ali ničelnem motenju operativnih procesov.

Naše storitve se aplikativno odražajo pri fazah projektiranja, ko gre za:

  • Rekonstrukcije in modifikacije
  • Vgradnja ali menjava opreme
  • Vzvratni inženiring
  • Identifikacija in analiza kolizij, Simulacija transporta
  • Izdelava PID dokumentacije

Interno in s skupino dolgoletnih partnerjev izdelujemo pretvorbe 3D skenov v 2D načrte, 3D modele, BIM modele, P&ID sheme, analize deviacij in kolizij, s programskimi orodji Revit, Autocad, Archicad, Inventor, Plant3D, Aveva, Cadmatic, Bentley, Rhino, idr.

3D lasersko skeniranje; Produkti:

  • 3D skenogram – oblak točk; Neposredni rezultat meritev, ki že predstavlja digitiziran industrijski objekt. Natančno opisuje geometrijo postrojenja in je že kot tak uporaben za direktno rabo v CAD ali BIM modelirnikih. Na podlagi oblaka točk lahko uporabnik samostojno projektira novo opremo in inštalacije. V sodobnem u, lahko oblak točk že predstavlja celoviti geometrijski segment PID dokumentacije.
  • 2D/3D CAD model, BIM; Izdelujemo 3D modele obstoječih stanj, ki jih naši naročniki uporabljajo za projektiranje novih inštalacij in opreme. Načrte in modele standardiziramo po potrebah in prilagodimo format zapisa, ki ga podpira uporabnikov programski paket.
  • Detekcija in Analiza kolizij; Na podlagi celovitega posnetka obstoječega stanja in z uvozom projektirane situacije izdelamo primerjalno analizo odstopanj, ki nam pokaže velikosti in lokacije kolizij. Z enakim postopkom izdelamo simulacijo trasporta tovora po industrijskem objektu in skupaj z naročnikom definiramo optimalno traso.
  • REE; Iz dejanske – fizične forme izdelamo parametričen ali ploskovni računalniški 3D model strojega elementa ali prototipa za rabo v CAD, CAM, CAE programskih paketih.
  • VR; iz podatkov 3D skeniranja in 360° fotografije izdelamo podatke za pregledovanje v interaktivnih aplikacijah preko vseh vrst medijskih naprav, med drugimi tudi preko VR očal. Aplikacija omogoča uporabniku oddaljen vstop v industrijski objekt, kje lahko izvaja vizuelni ogled in odčitava poljubne dimenzije.